Businessmodel Canvas & blended learning

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Blended learning
SBRN biedt het Business Model Canvas aan in de vorm van blended learning. De boeken die we gebruiken zijn het Theorieboek Business Model Canvas en het Werkboek Ondernemersplan Business Model Canvas. Met de kennis uit het theorieboek kan je het werkboek invullen, een daarmee heb je je ondernemersplan. We spreken regelmatig – minimaal na elk hoofdstuk – af, dan krijg je feedback over de voortgang. Naast de kennis uit het theorieboek stellen we over elk onderwerp: mens, markt & money en de andere onderwerpen, verdiepende en up to date informatie ter beschikking. Al of niet in de vorm van multimedia. Dit geheel op maat, afhankelijk van jouw behoeften, ambitie en wensen.

Business Model Canvas
Het Business Model Canvas is een visueel hulpmiddel dat is bedacht door Alexander Osterwalder met behulp van Yves Pigneur en vele anderen (co-creating / open source). Zij hebben hier een boek over geschreven en het model beschikbaar gesteld voor iedereen. Het Business Model Canvas kent 9 bouwstenen die tezamen je businessplan vormen. Door het canvas uit te printen kun je met post-its aan het werk om keuzes te maken op basis van de verschillende bouwstenen. Er is ook een BMC-app. 

Voor je aan de slag gaat met het Business Model Canvas is het belangrijk om te weten dat dit model is ontstaan om je businessmodel te innoveren. Het is geen invuloefening, maar het vergt denkkracht. De huidige situatie is daarom ook het startpunt bij het invullen van dit model. Belangrijk om te weten is dat een bedrijf meerdere businessmodellen kan hanteren. Vaak is per doelgroep een ander business­model van toepassing, omdat de benadering van de klant én de waarde voor de klant elk op een eigen manier kunnen worden ingevuld. 

Het Business Model Canvas (BMC) bestaat uit 9 bouwstenen. Idee is om deze op 1 A4 (de canvas) weer te geven, waarmee je in een oogopslag alle kernzaken van je bedrijf in samenhang kan zien. Echter het is geen bedrijfsplan waarmee je naar een financier kan gaan. Daarom heeft SBRN het zo aangepast dat het wel kan. Hieronder een overzicht van de (verplichte) onderwerpen in het ondernemersplan – gekoppeld aan de BMC-bouwstenen. Als je het plan alleen voor jezelf maakt voldoet het Businessmodel Canvas natuurlijk.

Structuur E-learning Business Model Canvas: de opbouw is idem de opbouw van het ondernemersplan, zie schema hierboven.
Bouwsteen 1 Customer Segments en Bouwsteen 2 Value Proposition worden in hoofdstuk 6 Marktonderzoek van het ondernemersplan behandeld.
De bouwstenen 3 Channels; 4 Customer Relationships; 5 Revenue Streams, 6 Key resources, 7 Key Activities en 8 Key Partnerships komen in hoofdstuk 7 Marketing van het ondernemersplan aan de orde.
De bouwstenen 6 Key Resources, 7 Key Activities en 8 Key Partners worden in de inleiding verwerkt, na de managementsamenvatting. Dit is de basis van het bedrijf, hier begin je mee.
Tot slot komen de bouwstenen 9. Cost Structure en 5. Revenue Streams terug in hoofdstuk 9 Exploitatiebegroting.

Uiteindelijk bepaal je zelf welke informatie je verwerkt in je ondernemersplan. Bedenk daarbij wel voor wie je het ondernemersplan maakt. Voor jezelf, een financier, een co-creator of wie dan ook. 

E-learning Inhoud

Uitklappen