BOUWSTEEN 4 – KLANTRELATIES

Als je succes wilt hebben als ondernemer, is het belangrijk dat je een goede relatie opbouwt met je klanten. Je moet ook weten wat voor soort relatie je wilt opbouwen met je klant. Financiële middelen en tijd zijn randvoorwaarden. Qua klantrelatie kan je denken aan de volgende voorbeelden:

  • Persoonlijke hulp: bij deze relatie heb je als klant een relatie met een persoon in levende lijve. De leverancier komt langs om te communiceren met de klant. Deze relatie is een flinke investering in tijd, maar levert ook veel goodwill op.
  • Zelfservice: dit staat hier linea recta tegenover, met zelfservice heb je geen directe relatie met je klanten. Je biedt artikelen of middelen aan, zodat je klant zichzelf kan helpen. Je ziet dit vooral bij webshops en supermarkten.
  • Digitale relatie: je gaat met je bedrijf een digitale relatie aan. Als een geautomatiseerde helpdesk en het sturen van nieuws­brieven. 
  • Communities: door een community op te zetten vergroot je de betrokkenheid van je klant. Je faciliteert een community voor de doelgroep waar zij kennis en kunde kunnen uitwisselen en elkaar kunnen helpen bij het oplossen van problemen. 
  • Co-creatie: samen met de klant ga je aan de slag om nieuwe waarden te creëren, om zo je producten en diensten beter bij je klant te laten aansluiten. Dit is de ultieme vorm van een klantrelatie, omdat de inspraak van de klanten hier ook het grootst is.

    Aan jou de keuze welke klantrelatie je wilt opbouwen. Het moet ook passen bij jou en je bedrijf.  

Opdracht

Maak eerst de opdracht ‘Klantrelaties’ hieronder. Vul daarna § 7.2.5 klantrelaties van het Ondernemersplan Business Model Canvas in.