BMC bouwsteen 9 – Kostenstructuur

In de bouwsteen kostenstructuur staan natuurlijk de kosten centraal. In het algemeen kun je de volgende twee kostenmodellen onderscheiden:

  • Kostengestuurd model: Door je model te sturen op basis van kosten, focus je jouw model volledig op het behalen van minimale kosten. 
  • Waardegestuurd model: nu focus je je op het creëren van waarde. Op het moment dat je kosten maakt zie je het als ‘investering”. Uitgaven anderzijds leveren juist waarde op.

Kosten kan je indelen in

  • Vaste kosten: dit zijn kosten die ongeacht wat je doet altijd hetzelfde blijven, bijvoorbeeld huur pand. 
  • Variabele kosten: kosten die variëren met de omzet, bijvoorbeeld energie bij productie.

Voorbeelden van kostenvoordelen bij grote bedrijven

  • Schaalvoordelen: dit zijn voordelen die je krijgt wanneer je structureel meer verkoopt. 
  • Scopevoordelen: dit zijn voordelen die grotere bedrijven krijgen. Bijvoorbeeld door de marketingkosten over meerdere businessmodellen te verdelen.

Opdracht

Bekijk welke kosten jij moet maken voor je businessmodel. Hierdoor krijg je goed inzichtelijk hoe jouw businessmodel werkt of waar je jouw businessmodel nog moet bijschaven. 

Vul § 9.2 kostenbegroting van het Canvas Businessplan in en upload hieronder.