Eisen branche- of beroepsorganisatie

Soms is het goed of noodzakelijk om aangesloten te zijn bij een branche- of beroepsorganisatie. Ook deze stellen eisen aan het lidmaatschap. Dit om garant te staan voor kwaliteit. Vraag bij je eigen branche- of beroepsorganisatie  aan welke eisen je moet voldoen om lid te mogen worden. 

Een aantal branches uitgelicht:

Horeca en slijters
Iedereen met een drankverstrekkend bedrijf moet het SVH diploma Sociale Hygiëne hebben. 

Zorgsector
Wil je in de zorgsector werken, in loondienst of als zelfstandige, dan zijn er 13 beroepen die zich moeten registreren in het BIG-register. De meest bekende, die je ook vaak als zelfstandige tegenkomt, zijn: de fysiotherapeut, mondhygiënist, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verpleegkundige, verloskundige, tandarts, arts en apotheker.

De bouw
Hoewel niet verplicht stelt een aantal grote opdrachtgevers in de bouw eisen aan zijn personeel /zzp-ers /onderaannemers waar ze mee werken, ze moeten bijvoorbeeld het VCA-diploma hebben (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Vanaf 1 april 2019 werken bouwers en installateurs die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw met de GPI, de Generieke Poortinstructie. 

De KvK heeft de eisen van een aantal specifieke branches verder uitgewerkt, zie branche-eisen Dit betreft o.m. de tattooshop; massagepraktijk; foodtruck; vlogger; online platform; winkel; horeca; catering vanuit huis; bakkerij; huiswerkbegeleiding en kinderopvang.