Managementsamenvatting

Beantwoord onderstaande vragen en maak je eerste managementsamenvatting. Pas de informatie toe die je net verzameld hebt: je idee, dat je hiervoor hebt uitgewerkt, je mini-ondernemersplan (intake) en de antwoorden op de vragen die nu volgen: je ‘why’, missie & visie, doelen en belangrijke randvoorwaarden.

  • Upload jouw samenvatting hieronder.