Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting betaal je over je jaarwinst, je moet dus een goede administratie hebben om te kunnen zien wat je jaarwinst is. Als je in loondienst bent wordt er maandelijks loonbelasting van je loon ingehouden. Als ondernemer moet je zelf aangifte doen over je inkomen, en wel voor 1 mei van het volgende boekjaar. Als voorbeeld: je eerste aangifte inkomstenbelasting, stel over 2020, moet je voor 1 mei 2021 doen. Zit je eenmaal in het systeem  dan krijg je een vooraanslag voor het lopende jaar. In ditzelfde voorbeeld: in 2021 krijg je  de definitieve aanslag over 2020 en moet je de voorlopige aanslag over 2021 vooruit betalen. Dan moet je dus wel voldoende cash hebben.   
Gelukkig betaal je niet over alle winst belasting, je betaalt belasting over de ‘belastbare winst’, d.w.z. de winst na aftrekposten. Er zijn ondernemersaftrekposten als startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Ook mag je belastingvrij wat geld opzij zetten voor je oude dag (de FOR oftewel de Fiscale Oudedags Reserve). Daarnaast heb je – als iedereen die werkt in Nederland – recht op ‘algemene heffingskorting’ en ‘arbeidskorting’. Ruwweg mag je er vanuit gaan dat je als startende ondernemer met een eenpersoonszaak over de eerst €10.000,- tot  €12.000,- winst geen inkomstenbelasting betaalt.  

Let op: om voor de ondernemersaftrekposten in aanmerking te komen moet je wel een echte ondernemer zijn voor de Belastingdienst. Belangrijke criteria zijn: je moet voldoen aan de wettelijke eisen; je moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in je bedrijf; je moet meerdere opdrachtgevers hebben; er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding met je opdrachtgever; je moet een bedrijfsadministratie voeren; er moet een financieel risico zijn en er moet sprake zijn van het naar buiten treden als ondernemer (bijvoorbeeld door PR). Werk je naast je bedrijf bijvoorbeeld 2 tot 3 dagen in loondienst dan moet je met een goed verhaal komen om de Belastingdienst te overtuigen dat je ondernemer bent volgens hun criteria.

Voor uitgebreide info met betrekking tot belastingen zie het Handboek Ondernemen 2020 en Belastingtarieven 2021.