Rechtsvormen

De rechtsvorm is de juridische vorm waarmee je als be­drijf naar buiten treedt. De keuze van de rechtsvorm wordt onder meer bepaald door de manier van samenwerken met mede-ondernemers, de gevolgen voor de belasting­heffing, het beschikbare startkapitaal en de mate waarin je risico wilt lopen.

De rechtsvormen kunnen worden onderscheiden in:

  • Natuurlijke personen: hieronder vallen de eenper­soonszaak, de vennootschap onder firma (VOF), de com­manditaire vennootschap (CV) en de maatschap.
  • Rechtspersonen: hieronder vallen de besloten vennoot­schap (BV), de naamloze vennootschap, (NV), de stich­ting en de (coöperatieve) vereniging.

Meer over rechtsvormen.

Ga je met een of meer personen samenwerken en kies je voor de VOF of de Maatschap? Maak dan een afspraak met SBRN voor verdieping en het opstellen van het maatschapscontract.