Product info sheet

Stel nu je product info sheet op, hierin staat (voor jouw doelgroep) op ‘leesbare en pakkende wijze’, wie je bent (of intro organisatie) wat je aanbod is, voor wie, waar je goed (uniek) in bent, wat de meerwaarde voor je klant is en wellicht een prijs(indicatie). Het moet aanzetten tot action: jij neemt contact op of de klant (indien digitaal, dan een contactknop). 

Maak en upload hieronder.