Moodexpressie

Al je de vragen op de volgende pagina hebt beantwoord maak dan een moodexpressie van je relatie aanbod – vraag. Dit kan een moodboard zijn, maar ook audiovisueel, een gedicht of welke creatieve uiting dan ook .

Maak en foto en upload deze hieronder