Hoofdstuk 1 – De Ondernemer


We gaan meteen van start: Je hebt hoofdstuk 1 t/m 7 van het Werkboek Doe Het Zelf Ondernemersplan gedownload en op je PC gezet. Daarnaast heb je het Theorieboek Doe Het Zelf Ondernemersplan waarin alles wordt uitgelegd (theorie), mede aan de hand van een concreet voorbeeld van een ondernemer (praktijk). Deze kan je downloaden in de Kennisdatabank.
Het Werkboek start met de managementsamenvatting, deze kan je nu al invullen als een soort oefening. Als je ondernemersplan helemaal klaar is maak je je definitieve managementsamenvatting. Interessant om te vergelijken hoe je begon en hoe je er aan het eind voor staat. Zorg voor een update van je CV en voeg deze toe als bijlage. Canva heeft mooie en gratis formats voor je CV. Paragraaf 1.1 t/m 1.4 kan je nu achter elkaar invullen.

TIP: maak de e-scan om meer inzicht te krijgen in je ondernemerskwaliteiten

Vervolgens breng je in 1.5 je ondernemerskwaliteiten in beeld.

Geef nu in paragraaf 1.7 aan hoe je je sterktes optimaal inzet en je zwaktes pareert, bijvoorbeeld door trainingen/opleidingen te volgen, samen te werken of anderen in te zetten.

Tot slot geef je aan wat je motieven en persoonlijke – en zakelijke doelen zijn om je bedrijf te starten. Nog mooier als je dit nu al kan vertalen in je missie en visie.

Opdracht 1

Vul hoofdstuk I De ondernemer van je ondernemersplan in.