Opdrachten Mini Ondernemersplan

Wanneer je het Mini Ondernemersplan hebt ingevuld en geüpload, geeft dan antwoord op de vragen: