Start Up, why, how & what

Voordat we starten met het invullen van het Business Model Canvas beginnen we met de managementsamenvatting en brengen we de ondernemer in beeld. Eerst beantwoord je onderstaande vragen.